7th floor, Grand office center, Jamiyan Gun Str-128 UB-14240, Ulaanbaatar city, Mongolia

976-11-324342,

976-88089515

976-90099515

Сэтгэх чадварын намрын сорилго-2018 улсын уралдаан

11 дэх удаагийн "Сэтгэх чадварын намрын сорилго" улсын уралдаанд оролцож буй сургуулиудын багш нар дараах холбоосуудаар удирдамж, шифрлэх заавар, бүртгэлийн загвар файл зэрэгтэй танилцана уу. 

Шифрлэх заавар