7th floor, Grand office center, Jamiyan Gun Str-128 UB-14240, Ulaanbaatar city, Mongolia

976-11-324342,

976-88089515

976-90099515

Оюуны хөгжил-IQ

3-5 нас, I-V анги, 8 түвшин

Сэтгэн бодохуй-TS

VI-IX анги; 4 түвшин 

Багшийн хөгжил-TD 
сургалт