top of page
img_co3.jpg

Thinking Skills, Level I-IV

“Thinking Skills” programs have four levels, 1 to 4, are designed for middle school students to develop their thinking skills systematically. The comprehensive program consists of student textbook, teacher instruction manual, mind game (for level 1 and 2), and assessment test. “Thinking Skills” are extended continuation programs of the “Intellectual Development-IQ” primary programs.

Each level has had 60 hours of lessons.  “Intellectual development-IQ” programs support to discover the potent resources of intelligence in the pupils while “Thinking Skills” are focuses on teaching the pupils to have methods for the thinking accordingly. 

Imagine if IQ is the capacity of a car, then thinking is the driving ability of a car driver. It is almost similar to car drives to reach some places; IQ is the thinking skill to achieve the concrete output of mental or intellectual development of a man.

Textbooks' contents of the programs:

  • Thinking skills, Thinking methods and tools, Mindset course-CoRT, 6 hats method for thinking, creative, logic and lateral thinking  

  • Develop Your Mind and Level Up Your Thinking

  • Brainteasers and Puzzles

  • Mind Games and Exercises 

Textbooks

Сэтгэн бодохуй I

ts-1 havtas new.jpg

"Сэтгэн бодохуй-TS" хичээлд суралцаж байгаа сурагч тус бүрд сурах бичиг, дагалдах сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом, үнэлгээний сорилтой байна.

Түвшин: 1

Тоглоом: Пентомино

Сэтгэн бодохуй II

TS-II-2019.jpg

"Сэтгэн бодохуй-TS" хичээлд суралцаж байгаа сурагч тус бүрд сурах бичиг, дагалдах сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом, үнэлгээний сорилтой байна.

Түвшин: 2

Тоглоом: Гурвал

Сэтгэн бодохуй III

ts-3 havtas new.jpg

"Сэтгэн бодохуй-TS" хичээлд суралцаж байгаа сурагч тус бүрд сурах бичиг, дагалдах сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом, үнэлгээний сорилтой байна.

Түвшин: 3

Тоглоом: Байхгүй

Сэтгэн бодохуй IV

ts 4 nuur.jpg

"Сэтгэн бодохуй-TS" хичээлд суралцаж байгаа сурагч тус бүрд сурах бичиг, дагалдах сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом, үнэлгээний сорилтой байна.

Түвшин: 4

Тоглоом: Байхгүй

Mind Games

Хүүхдийн хувьд гарт нь баригдаж, мэдрэгдэнэ гэдэг хамгийн чухал. Тэд биет зүйлсээр дамжуулан суралцвал илүү үр дүнд хүрдэг байна. 16,7 дугаар ангийн биет тоглоомуудын давуу талууд

  • Хөгжүүлэх ач холбогдол өндөр,шилдэг тоглоомууд

  • Даалгавруудыг гүйцэтгэх аргачлал-алгоритм байдаггүй /Сэтгэх чадвар, сэтгэлгээ  хөгжүүлэх шалгуурт нийцсэн/  

  • Сурагчдын нас сэтгэхүйн онцлогт тохирсон, олон улсын стандартууд хангасан

  • Багаар болон ганцаараа тоглох боломжтой

  • Орон зай, төсөөлөн бодохуй, ажиглан харах чадвар сорих даалгавруудтай

Танилцуулга үзэх

/1-р анги/

gurval.png

Танилцуулга үзэх

/2-9-р анги/

bottom of page