top of page

Хүний гарт байгаа юмнаас толгойд нь буй юм юм илүү чухал.    

                              Шопенхауэр

bottom of page