top of page

Чадамж ба дэлхийн боловсрол

Оюуны чадварын IQ төвийн үүсгэн байгуулагч, ТУЗ-ийн дарга, МУГБ, Доктор, профессор, Ц.Дэмбэрэл

bottom of page