top of page

 Энэхүү номноос та бүхэн шинэчлэл хийх болон аливаа төрлийн асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх боломжийг олгох 60 гаруй чадварыг эзэмшиж авна. Хүүхдээ хүмүүжүүлэх, ажил хайх, анги удирдах, бизнесийн асуудлыг шийдвэрлэх, харилцаа холбоогоо сайжруулах чадваруудыг хэрхэн ашиглах талаар 200 гаруй жишээ оруулсан болно.

Асуудлыг бүтээлчээр

₮13,500.00Price
  • Асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх гарын авлага

bottom of page