top of page

15 дахь удаагийн "Сэтгэх чадварын намрын сорилго-2024" дүнгээ гаргалаа

Уралдааны үнэлгээ нь:

  1. ТОП - буюу нийт оролцогчдын шилдэг 5%

  2. Дунджаас дээгүүр/сайн/ - буюу нийт оролцогчдийн 15%

  3. Дундаж/нормаль/

  4. Амжилттай оролцсон гэсэн дөрвөн ангилалтай.

 

Доорх холбоосуудыг ашиглан "ТОП" болон "Дунджаас дээгүүр" үнэлгээтэй шилдэг сурагчдын нэрстэй танилцана уу.

ТОП ангилалд багтсан сурагчдад Оюуны чадварын IQ төвөөс БАТЛАМЖ дурсгах бөгөөд тэдгээр батламжууд сурагчдын дэлгэрэнгүй дүнгийн хамт 2018 оны 12-р сард багтан ЕБС-иудад хүргэгдэнэ. Уралдаанд оролцсон нийт багш, сурагчид, боловсролын ажилтнууд та бүхэнд сайн сайхныг хүсэж, оюун сэтгэлгээ тань иртэй байхын ерөөл дэвшүүлье.

 /Жич: Энэ удаагийн сорилгыг нэгдсэн шифрлэлт болон холбогдох арга хэрэгслүүдийг ашиглан дүгнэсэн. Дүнг шударга, хөндлөнгийн нөлөөгүй, хурдан, үнэн зөв гаргах зорилгоор шифрлэлт болон автомат машин ашигласан.  Дүнг боловсруулах үйл явц нь оролцогч сургууль ба багшийн  зөв шифрлэлт, шифр болон хариултын хуудсуудыг цаг хугацаандаа илгээх, хариултын хуудсыг зааврын дагуу бөглөсөн байдлуудаас хамаарсан болохыг анхаарна уу./

 

ТОП үнэлгээ

Дунджаас дээгүүр/сайн/ үнэлгээ

bottom of page