top of page
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО

Бид хүний нөөцийн бодлогоороо “Ажилтан бүрд хөгжин дэвших боломжийг бүрдүүлж, эерэг харилцаатай, үр дүнтэй хамтран ажилладаг баг хамт олныг бий болгохыг зорьдог ба ингэхдээ ажилтны тасралтгүй суралцах, өсөж хөгжих эрмэлзлэлийг идэвхтэй дэмжин, мэдлэг ур чадварыг бий болгох таатай нөхцөлийг олгодог.

Бидний эрхэмлэдэг зүйл

 • Монгол хүний оюуны хөгжлийг бүх талаар дэмжинэ

 • Цэгцтэй зөв сэтгэдэг, оюуны өндөр чадвартай иргэдийг бэлтгэх

 • Нийгэм болон байгаль орчинд ээлтэй ээлтэй ном, багц хэрэглэгдэхүүн эрхлэн гаргах

 • Хүний эрхийг хүндэтгэн ямар нэг байдлаар зөрчихгүй байх

 

Компанийн үнэт зүйл

 • Шударга

 • Хүндэтгэлтэй

 • Бүтээлч сэтгэлгээ

 • Багийн хамтын ажиллагаа

 

Удирдлагын баримтлах зарчим

 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг чанд хэвшүүлнэ

 • Ажилтнуудаа үлгэр жишээчээр сургаж мэргэшүүлнэ

 • Шилдэг бөгөөд бүтээлч ажиллагааг дэмжинэ

 • Ёс зүйг чандлан сахина

4.png
5.png
uul2.png
uul2.png
uul2.png
3.png
6.png
bottom of page