top of page
img_14
IMg_8
img_11
img_4
IMG_C9
IMG_C6
c1

Сурагчдын сэтгэх чадвар                                        хөгжүүлэх шилдэг 
                                            Хөтөлбөр  

4.png
3.png
uul1.png

Монгол улсын оюуны чадварын IQ төв нь 2001 онд үйл ажиллагаагаа эхэлснээс хойш СӨБ, ЕБС-ийн сурагчдад зориулсан оюуны хөгжил, сэтгэх чадварыг хөгжүүлэх цогц хичээл, хөтөлбөрүүдийг боловсруулах, эдгээрийг шинэчлэн сайжруулах ажлуудыг тасралтгүй зохион байгуулж ирсэн.

Төрөлхийн өндөр оюуны чадамжтай монгол хүүхдэд задгай тавилтай, сэтгэхүй шаардсан даалгаврууд илүүтэй нийцэж, тэд энэ төрлийн дасгал, даалгавруудыг гүйцэтгэх дуртай байдаг. Иймээс оюуны сэтгэхүй хөгжүүлэх хичээлийн агуулга бүхэлдээ үүнд чиглэгдсэн байдаг бөгөөд сурах бичгүүдийг хүүхдэд сурах хүсэл тэмүүлэл төрүүлэхээр өнгө дизайнтайгаар бүтээдэг. 

hutulbur.png
Stationary photo
Kid Painting

Оюуны хөгжил IQ 2-5 насны хөтөлбөр

2-5 настай багачуудад зориулан гаргадаг сургалтын багц хэрэглэгдэхүүн. Багц хэрэглэгдэхүүн нь 4-5 настай хүүхдийн олон талт чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор “би ба миний эргэн тойронд, бодох бэлтгэл, логик сэтгэлгээ, бичих бэлтгэл, унших бэлтгэл, нийгэм-сэтгэлзүйн чадварууд” гэсэн зургаан бүлэг чадварын хүрээнд үндсэн том ном ба дагалдах дөрвөн дасгалын номтой.

uul1.png
5.png
Stationary photo

Оюуны хөгжил IQ I-V ангийн хөтөлбөр

Оюуны чадварын-IQ төв сурагч багачуудад зориулан 2001 оноос эхлэн  "Оюуны хөгжил-IQ" цогц хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Хүүхдийн оюуны чадвар 2-16 насанд хурдтай нэмэгддэг. Энэ үеийг “Оюуны хөгжлийн нас” гэдэг. 

5.png
Stationary photo
Technology at School

Сэтгэн бодохуй-TS VI-IX ангийн хөтөлбөр

Дунд ангийн сурагчдад зориулсан Сэтгэн бодохуй-TS хичээл нь Сэтгэн бодохуй-TS I, II, III, IV гэсэн дөрвөн түвшинтэй. TS гэдэг нь Thinking Skill гэсэн англи үгийн товчлол бөгөөд “сэтгэн бодох чадвар” гэсэн утга санааг илэрхийлнэ. 

ЕБС-ийн дунд ангийн сурагчдад зориулсан хичээл бөгөөд, түвшин бүр нь 60 цагийн багтаамжтай.

Stationary photo
Children at School

Логик ба Ухаан сорихуй

Логиктой бодох, зөв эргэцүүлэх чадвар хөгжүүлэх бүтэн курс - “Логик ба ухаан сорихуй” I, II түвшин

  • Хөтөлбөрийг 2001 оноос эхэлсэн оюун сэтгэлгээ хөгжүүлэх IQ хичээлийн үргэлжлэл болгон VIII-XII ангийн сурагч, оюутан залууст зориулан боловсруулав.

4.png
Stationary photo
Teacher

Багшийн хөгжил-TD сургалт

СӨБ, ЕБС-ийн багш нарт оюуны хөгжил хичээлийг заах арга барил эзэмшүүлэх сургалтыг манай байгууллага жил бүр зохион байгуулдаг. Сургалтад хамрагдсанаар оюуны хөгжил хичээлүүдийг заах сертификаттай болно. Хичээл заах эрхийн сертификаттай багш нар манай төвтэй гэрээ байгуулснаар өөрийн сургууль, удирдаж буй ангидаа оюуны хөгжил хөтөлбөрүүдийг явуулах боломжтой. 

3.png
bottom of page