Хүний гарт байгаа юмнаас толгойд нь буй юм юм илүү чухал.    

                              Шопенхауэр