top of page

Хүний гарт байгаа юмнаас толгойд нь буй юм юм илүү чухал.    

                              Шопенхауэр

uul2.png
bottom of page