Амжилтад хүрэх үү, алдаа гаргах уу гэдгийг "оюун бодол" л шийддэг.                                                 Хенри Форд

uul2.png
uul2.png
uul2.png
uul2.png