top of page

 Оюуны хөгжил I-V

Оюуны чадварын-IQ төв сурагч багачуудад зориулан 2001 оноос эхлэн  "Оюуны хөгжил-IQ" цогц хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Хүүхдийн оюуны чадвар 2-16 насанд хурдтай нэмэгддэг. Энэ үеийг “Оюуны хөгжлийн нас” гэдэг. 

“Оюуны хөгжил-IQ” I-V түвшин. ЕБС-ийн бага ангийн сурагчдад зориулсан оюуны хөгжил, сэтгэх чадварыг хөгжүүлэх шилдэг хөтөлбөр. Түвшин бүр нь 60 цагийн багтаамжтай ба сурах бичиг, сэтгэхүй хөгжүүлэх биет тоглоом, хавсралт үнэлгээний сорил, багшийн ном гэсэн хэрэглэгдэхүүнүүдээс бүрдэнэ. Оюуны хөгжил-IQ хичээл нь ЕБС-ийн цөм хөтөлбөрийг дэмжих ба багшийн удирдлага дор, танхимын сургалтад тохиромжтой.

Хичээлийн агуулга:

 • Сэтгэн бодохуй  

 • IQ бодлого, дасгал 

 • Логик сэтгэлгээ

 • Оюун ухаанаа хөгжүүлье

 • Ухаан сорих бодлого

 • Сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом

Сурах бичиг
Оюуны хөгжил I
1-r-havtas-2023.jpg

"Оюуны хөгжил-IQ" хичээлд суралцаж байгаа сурагч тус бүрд сурах бичиг, дагалдах сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом, үнэлгээний сорилтой байна.

Түвшин: 1

Тоглоом: Өнгөт хэлхээ

Оюуны хөгжил II

2-r-havtas-2023.jpg

"Оюуны хөгжил-IQ" хичээлд суралцаж байгаа сурагч тус бүрд сурах бичиг, дагалдах сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом, үнэлгээний сорилтой байна.

Түвшин: 2

Тоглоом: Алаг шоо

Оюуны хөгжил III

3-r havtas 2023.jpg

"Оюуны хөгжил-IQ" хичээлд суралцаж байгаа сурагч тус бүрд сурах бичиг, дагалдах сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом, үнэлгээний сорилтой байна.

Түвшин: 3

Тоглоом: Рубик могой

Оюуны хөгжил IV

4-r havtas 2023.jpg

"Оюуны хөгжил-IQ" хичээлд суралцаж байгаа сурагч тус бүрд сурах бичиг, дагалдах сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом, үнэлгээний сорилтой байна.

Түвшин: 4

Тоглоом: Өнгөт блок

Оюуны хөгжил V

5-r havtas 2023.jpg

"Оюуны хөгжил-IQ" хичээлд суралцаж байгаа сурагч тус бүрд сурах бичиг, дагалдах сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом, үнэлгээний сорилтой байна.

Түвшин: 5

Тоглоом: Өнгөт хавтан

Сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом

Бага насны хүүхдийн хувьд гарт нь баригдаж, мэдрэгдэнэ гэдэг хамгийн чухал. Тэд биет зүйлсээр дамжуулан суралцвал илүү үр дүнд хүрдэг байна. 1-5 дугаар ангийн биет тоглоомуудын давуу талууд

 • Хөгжүүлэх ач холбогдол өндөр,шилдэг тоглоомууд

 • Даалгавруудыг гүйцэтгэх аргачлал-алгоритм байдаггүй /Сэтгэх чадвар, сэтгэлгээ  хөгжүүлэх шалгуурт нийцсэн/  

 • Сурагчдын нас сэтгэхүйн онцлогт тохирсон, олон улсын стандартууд хангасан

 • Багаар болон ганцаараа тоглох боломжтой

 • Орон зай, төсөөлөн бодохуй, ажиглан харах чадвар сорих даалгавруудтай

alag.png
mogoi.png
4 abcdө.jpg
5togloom.JPG

Танилцуулга үзэх

/1-р анги/

Танилцуулга үзэх

/2-9-р анги/

Оюуны хөгжил-IQ, Сэтгэн бодохуй-TS хөтөлбөр /дугуйлан/-ийн сурагчийн эцэг, эх, асран хамгаалагчтай байгуулах гэрээ. 

bottom of page