top of page

Сэтгэх чадварын намрын сорилго-2018 улсын уралдаан

11 дэх удаагийн "Сэтгэх чадварын намрын сорилго" улсын уралдаанд оролцож буй сургуулиудын багш нар дараах холбоосуудаар удирдамж, шифрлэх заавар, бүртгэлийн загвар файл зэрэгтэй танилцана уу. 

Шифрлэх заавар

4.png
3.png
bottom of page