top of page
COVER.jpg

Оюуны хөгжил-IQ 2-5 нас хөтөлбөр

2-5 настай багачуудад зориулан гаргадаг сургалтын багц хэрэглэгдэхүүн. Багц хэрэглэгдэхүүн нь 4-5 настай хүүхдийн олон талт чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор “би ба миний эргэн тойронд, бодох бэлтгэл, логик сэтгэлгээ, бичих бэлтгэл, унших бэлтгэл, нийгэм-сэтгэлзүйн чадварууд” гэсэн зургаан бүлэг чадварын хүрээнд үндсэн том ном ба дагалдах дөрвөн дасгалын номтой.
Номын агуулга нь СӨБ-ын Цөм хөтөлбөрийг дэмжих ба бие бялдар, хөдөлгөөн, хүртэхүй, хэл яриа, дадал дүй, анхаарал төвлөрүүлэлт, ой тогтоолт, дүрслэн бодох, эргэцүүлэн тунгаах үйл, танин мэдэхүйн үйл, сэтгэл хөдлөл, нийгмийн харилцаа зэрэг хөгжлийн олон талт хүчин зүйлсийг хамарсан.

2-3.png
баруун зүүн тархи.jpg
сэтгэхүй.jpg
анхаарал ой тогтоолт.jpg

Оюуны хөгжил 2-3 нас
 

Олон талт чадвар хөгжүүлэх Big book+дасгал ажлын 3 дэвтэр
 

2.jpg
13.png
16.png
144.png
bichih1.jpg

Оюуны хөгжил 4 нас
 

Олон талт чадвар хөгжүүлэх Big book+дасгал ажлын 4 дэвтэр
 

3.jpg
17.png
18.png
19.png
20.png

Оюуны хөгжил 5 нас
 

Олон талт чадвар хөгжүүлэх Big book+дасгал ажлын 4 дэвтэр
 

bottom of page