top of page

Сэтгэлгээг дадал дүй болгох сургалтын салбарт дэлхийн хэмжээнд зөвшөөрөгдсөн энэ ном нь сэтгэлгээ нь хүний үндсэн нөөц бололцоо болохын зэрэгцээ дадал дүй болдог тухай, энэ дадал дүйг суралцаж, түүнд суралцах хамгийн сайн арга хэрэгслийг мэдэж авснаар, дадлага хийснээр сайжруулан хөгжүүлж болох аргыг зааж өгсөн өөрөө сурах бичиг юм.

Стандарт бус сэтгэлгээ

₮13,500.00Price
  • Стандарт бус сэтгэлгээ

  • Та энэ номыг Улсын их дэлгүүр, Интер ном, Аз хур, Sky худалдааны төвөөс болон манай "Оюуны чадварын IQ төв"-өөс ирж авч болно.

bottom of page