top of page

Номын агуулгыг таны оюуны чадварыг өсгөх шилмэл 250 гаруй IQ бодлогуудаар бүрдүүлсэн бөгөөд дараах онцлог талуудтай:
Бодлогуудыг анги ангиар буюу хөнгөнөөс хүнд рүү ангилсан.
Ангилал бүрт хэл сэтгэхүй, логик, латерал, визуал сэтгэлгээний бодлого тесттэй. Бодлогууд нь хариу тайлбартай.

 

Сэтгэхүй хөгжүүлэх IQ бодлогууд нь  сурагч таны хэл ярианы чадвар, логик, латерал, визуал, сэтгэхүйн хурд  зэрэг оюуны олон чадваруудыг сорино. Мөн сэтгэх чадварын түвшнээ хэр ахисныг мэдэх боломжтой.

 

“Сэтгэлгээ-сэтгэх чадвар гэдэг бол ажлын дадал дүй бөгөөд түүний туршлагад түшиглэж оюун ухаан үйл хөдлөлд ордог”. Тийм ч учраас хүүхдэд боломж-потенциал хэлбэрээр байх оюуны чадварыг бодит үйл ажиллагаа болгож хувиргах гүүр нь  сэтгэх чадвар болж байдаг. Хүүхдийн сэтгэх чадварыг хөгжүүлэх, тэднийг сэтгэх арга барилд сургахад энэхүү бодлогын хураамжид орсон бодлого дасгалууд тусламж болно гэдэгт итгэж байна. 

 

2017-2018 оны хичээлийн жилд болсон Намрын сорилго, Сэтгэх чадварын олимпиадын I, II давааны бодлогууд багт

Сэтгэх чадварын бодлогууд I-V анги /XVI олимпиад/

₮9,200.00Price
    bottom of page