top of page

Хүнд олон төрлийн чадвар байдгаас оюуны чадвар, тэр дундаа оюун ухааныг бодит байдал болгогч гүүр болсон сэтгэх чадвар хамгийн чухал нь юм. Сэтгэх чадвар нь ЕБС-ийн сургалтаар олгох үндсэн чадвар болсон тул сурагчдын сэтгэх чадвар хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд эдгээр ном нь үнэтэй хувь нэмэр болж чадна. Эдгээр номуудад 2007-2014 онуудад зохион байгуулсан Улсын Сэтгэх чадварын V-XII олимпиадын II даваа болон Сэтгэх чадварын Намрын Их сорилгод багтсан сэтгэх чадвар хөгжүүлэх шилмэл, өвөрмөц 2500 гаруй бодлого, тестүүдийг  хариу болон зааврын хамт нэгтгэлээ

Улсын сэтгэх чадварын олимпиадын бодлогын хураамж

₮6,500.00Price
  • Улсын сэтгэх чадварын олимпиадын бодлогын хураамж

bottom of page