top of page

Багшийн хөгжил-TD сургалт

СӨБ, ЕБС-ийн багш нарт оюуны хөгжил хичээлийг заах арга барил эзэмшүүлэх сургалтыг манай байгууллага жил бүр зохион байгуулдаг. Сургалтад хамрагдсанаар оюуны хөгжил хичээлүүдийг заах сертификаттай болно. Хичээл заах эрхийн сертификаттай багш нар манай төвтэй гэрээ байгуулснаар өөрийн сургууль, удирдаж буй ангидаа оюуны хөгжил хөтөлбөрүүдийг явуулах боломжтой. 

Оюуны хөгжил-IQ, Сэтгэн бодохуй-TS хичээлийн багшид зориулсан багшийн гарын заах аргийн номтой. Анги, түвшин бүрээр байх уг багшийн номд:

  • Бүх бодлого, дасгалуудын БОДОЛТ & ХАРИУ 

  • Хичээлийн хөтөлбөр

  • Арга зүйн зөвлөмж

  • 2016-2017 оны хичээлийн жилээс эхлэн багш бүрд арга зүйн 14 цагийн хичээлтэй DVD.

Сертификат

Оюуны чадварын IQ төвийн мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан багш нарт  хичээл заах эрхийн сертификат олгодог ба  манай төвтэй гэрээ байгуулснаар өөрийн сургууль, удирдаж буй ангидаа оюуны хөгжлийн хичээлийг явуулах боломжтой.  

Онлайн сургалт

2022 оны II улирлаас эхлэн IQ хичээл заах эрхийн сургалт 100% онлайн болж багш та хүссэн газраасаа, цаг хугацаа хамаарахгүй суралцах боломжтой боллоо.

2022-2023 оны хичээлийн жилд нийт 301 багш амжилттай суралцаж багшлах эрхийн сертификатаа хүлээн авсан байна.

Дөлгөөн Г - 2023-03-31  сертификат.jpg
bagsh taniltsuulga.png

Дээрх холбоосоор нэвтрэн орж сургалтад бүртгүүлээрэй. Танд амжилт хүсье.

bottom of page