top of page

The Team

Who We Are

Corporate-Training (1).jpg

Албан байгууллага

Байгууллагын ажилчдын soft skill, чадвар хөгжүүлэх сургалтууд

batlmaj22.jpg

Багш бэлтгэх сургалт

СӨБ, ЕБС

Оюуны хөгжил-IQ хичээлийн заах эрх олгох сургалт

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
batlmaj22.jpg

Боловсролын агуулгын (Educational content) шинэчлэл
Багш ба багшийн арга зүй, технологийн (The teacher and teaching methods) шинэчлэл

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
sales-training-min.jpg
uul2.png
uul2.png
uul2.png
uul2.png
bottom of page