top of page
uul1.png
5.png
uul2.png

Comprehensive

program

Classroom

resources

uul1.png

Professional

team

uul1.png
ongots.png
ШИНЭ МЭДЭЭ
НИЙТЛЭЛ
ШИНЭ НОМ

Логиктой бодох, зөв эргэцүүлэх чадвар хөгжүүлэх бүтэн курс - “Логик ба ухаан сорихуй” I, II түвшин

Abstract Linear Background

СУРГАЛТЫН ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН

6.png
3.png
uul1.png
4.png

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ

2-3.png
баруун зүүн тархи.jpg
сэтгэхүй.jpg
анхаарал ой тогтоолт.jpg
2.jpg
13.png
16.png
144.png
bichih1.jpg

Оюуны хөгжил 2-3 нас
 

Олон талт чадвар хөгжүүлэх Big book+дасгал ажлын 3 дэвтэр
 

Оюуны хөгжил 4 нас
 

Олон талт чадвар хөгжүүлэх Big book+дасгал ажлын 4 дэвтэр
 

БАГА АНГИ

Оюуны хөгжил I
1-r-havtas-2023.jpg

"Оюуны хөгжил-IQ" хичээлд суралцаж байгаа сурагч тус бүрт сурах бичиг, дагалдах сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом, үнэлгээний сорилтой байна.

Түвшин: 1

Тоглоом: Өнгөт хэлхээ

Оюуны хөгжил II

2-r-havtas-2023.jpg

"Оюуны хөгжил-IQ" хичээлд суралцаж байгаа сурагч тус бүрт сурах бичиг, дагалдах сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом, үнэлгээний сорилтой байна.

Түвшин: 2

Тоглоом: Алаг шоо

3.jpg
17.png
18.png
19.png
20.png

Оюуны хөгжил 5 нас
 

Олон талт чадвар хөгжүүлэх Big book+дасгал ажлын 4 дэвтэр
 

Оюуны хөгжил III

3-r havtas 2023.jpg

"Оюуны хөгжил-IQ" хичээлд суралцаж байгаа сурагч тус бүрт сурах бичиг, дагалдах сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом, үнэлгээний сорилтой байна.

Түвшин: 3

Тоглоом: Рубик могой

4.png
3.png
uul1.png
4.png
uul1.png

Оюуны хөгжил IV

4-r havtas 2023.jpg

"Оюуны хөгжил-IQ" хичээлд суралцаж байгаа сурагч тус бүрт сурах бичиг, дагалдах сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом, үнэлгээний сорилтой байна.

Түвшин: 4

Тоглоом: Өнгөт блок

Оюуны хөгжил V

5-r havtas 2023.jpg

"Оюуны хөгжил-IQ" хичээлд суралцаж байгаа сурагч тус бүрт сурах бичиг, дагалдах сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом, үнэлгээний сорилтой байна.

Түвшин: 5

Тоглоом: Өнгөт хавтан

ДУНД АНГИ

Сэтгэн бодохуй I

ts-1 havtas new.jpg

"Сэтгэн бодохуй-TS" хичээлд суралцаж байгаа сурагч тус бүрд сурах бичиг, дагалдах сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом, үнэлгээний сорилтой байна.

Түвшин: 1

Тоглоом: Пентомино

Сэтгэн бодохуй II

TS-II-2019.jpg

"Сэтгэн бодохуй-TS" хичээлд суралцаж байгаа сурагч тус бүрд сурах бичиг, дагалдах сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом, үнэлгээний сорилтой байна.

Түвшин: 2

Тоглоом: Гурвал

Сэтгэн бодохуй III

ts-3 havtas new.jpg

"Сэтгэн бодохуй-TS" хичээлд суралцаж байгаа сурагч тус бүрд сурах бичиг, дагалдах сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом, үнэлгээний сорилтой байна.

Түвшин: 3

Тоглоом: Байхгүй

Сэтгэн бодохуй IV

ts 4 nuur.jpg

"Сэтгэн бодохуй-TS" хичээлд суралцаж байгаа сурагч тус бүрд сурах бичиг, дагалдах сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом, үнэлгээний сорилтой байна.

Түвшин: 4

Тоглоом: Байхгүй

АХЛАХ АНГИ

ЛОГИК ба УХААН СОРИХУЙ

Логиктой бодох А-гаас Я хүртэлх бүгдийг багтаасан.

405919840_741678324656872_7958047779432808651_n.jpg
405919840_741678324656872_7958047779432808651_n.jpg
405919840_741678324656872_7958047779432808651_n.jpg
405919840_741678324656872_7958047779432808651_n.jpg
5.png
3.png
Open Book

ХӨГЖҮҮЛЭХ ЦУВРАЛ НОМУУД

EQ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЦУВРАЛ 2-5 НАС

Sticker book.jpg
сайхан сэтгэл2.jpg
ганцаардал2.jpg
атаархал2.jpg
айдас2.jpg

Суралцагчдынхаа оюун ухааныг хөгжүүлж, тэдэндээ дээд эрэмбийн чадамж эзэмшүүлж, дэлхийн ирээдүйн иргэн бэлтгэх нь XXI зууны монголын боловсролын үндсэн зорилго байх ёстой.

- САРУУЛ УХААНЫ МОНГОЛ БОЛОВСРОЛ ТУНХАГ

bottom of page