top of page
5.png
uul2.png

ЦОГЦ 

ХӨТӨЛБӨР

БАГЦ

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН

ongots.png
uul1.png

МЭРГЭЖЛИЙН

ХАМТ ОЛОН

uul1.png
3.png
3.png

Оюуны хөгжил 2-3 нас

2-3.png

Оюуны хөгжил I

5.png

"Оюуны хөгжил-IQ" хичээлд суралцаж байгаа сурагч тус бүрт сурах бичиг, дагалдах сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом, үнэлгээний сорилтой байна.

Түвшин: 1

Тоглоом: Өнгөт хэлхээ

Оюуны хөгжил II

4.png

"Оюуны хөгжил-IQ" хичээлд суралцаж байгаа сурагч тус бүрт сурах бичиг, дагалдах сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом, үнэлгээний сорилтой байна.

Түвшин: 2

Тоглоом: Алаг шоо

Оюуны хөгжил III

3.png

"Оюуны хөгжил-IQ" хичээлд суралцаж байгаа сурагч тус бүрт сурах бичиг, дагалдах сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом, үнэлгээний сорилтой байна.

Түвшин: 3

Тоглоом: Рубик могой

uul1.png
4.png
6.png
4.png

Оюуны хөгжил IV

4-r havtas new.jpg

"Оюуны хөгжил-IQ" хичээлд суралцаж байгаа сурагч тус бүрт сурах бичиг, дагалдах сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом, үнэлгээний сорилтой байна.

Түвшин: 4

Тоглоом: Тоосго

Оюуны хөгжил V

5-r havtas new.jpg

"Оюуны хөгжил-IQ" хичээлд суралцаж байгаа сурагч тус бүрт сурах бичиг, дагалдах сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом, үнэлгээний сорилтой байна.

Түвшин: 5

Тоглоом: Өнгөт хавтан

Сэтгэн бодохуй 1

ts-1 havtas new.jpg

"Сэтгэн бодохуй-TS" хичээлд суралцаж байгаа сурагч тус бүрт сурах бичиг, дагалдах сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом, үнэлгээний сорилтой байна.

Түвшин: 1

Тоглоом: Пентомино

Сэтгэн бодохуй 2

ts-2 havtas new.jpg

"Сэтгэн бодохуй-TS" хичээлд суралцаж байгаа сурагч тус бүрт сурах бичиг, дагалдах сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом, үнэлгээний сорилтой байна.

Түвшин: 2

Тоглоом: Гурвал

Сэтгэн бодохуй 3

6.png

Түвшин: 3

Тоглоом: Байхгүй 

"Сэтгэн бодохуй-TS" хичээлд суралцаж байгаа сурагч тус бүрт сурах бичиг, дагалдах  үнэлгээний сорилтой байна.

Сэтгэн бодохуй 4

ts 4 nuur.jpg

"Сэтгэн бодохуй-TS" хичээлд суралцаж байгаа сурагч тус бүрт сурах бичиг,  үнэлгээний сорилтой байна.

Түвшин: 4

Тоглоом: Байхгүй

5.png
ШИНЭ НОМ
НИЙТЛЭЛ
ШИНЭ МЭДЭЭ

Суралцагчдынхаа оюун ухааныг хөгжүүлж, тэдэндээ дээд эрэмбийн чадамж эзэмшүүлж, дэлхийн ирээдүйн иргэн бэлтгэх нь XXI зууны монголын боловсролын үндсэн зорилго байх ёстой.

- САРУУЛ УХААНЫ МОНГОЛ БОЛОВСРОЛ ТУНХАГ

uul2.png
bottom of page