top of page

СЭТГЭХ ЧАДВАРЫН НАМРЫН СОРИЛГО

Намрын сорилго, үнэлгээ

4.png

Монгол улсын Оюуны чадварын IQ төвөөс оюуны өндөр чадвартай сурагч, багачуудыг илрүүлэх, чадварыг нь баталгаажуулах, оюун ухааныг дээдлэн дэмжин хөгжүүлэх үзэл санааг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор 2007-2008 оны хичээлийн жилээс эхлэн жил бүрийн намар, орон даяар “Сэтгэх чадварын намрын сорилго”-ыг тогтмол зохион байгуулж ирсэн. 
Орон даяар, жил бүр оюун сэтгэлгээний тодорхой төрөл-чадвараар, үнэ төлбөргүй зохион байгуулагддаг үндэсний хэмжээний тус уралдаанд оролцогчдын тоо болон гүйцэтгэлийн хувь жил ирэх бүр тасралтгүй нэмэгдэж, сурагчдын сэтгэх чадварт бодит өөрчлөлт гарч байгааг дурдахад таатай байна. 2019-2020 оны хичээлийн жилд зохион байгуулсан 12 дахь удаагийн сорилгод улсын хэмжээнд 68000 гаруй сурагч оролцож, сэтгэх чадвараа сорилоо. 

2016-1.jpg
2016-2.jpg
2016-3.jpg

Намрын сорилго дүн мэдээ 

Намрын сорилго 2023-2024 дүн үзэх 

Намрын сорилго 2018-2019 дүн үзэх 

Намрын Сорилго дүн мэдээ 

mongoltimeline.png
5.png
uul2.png
bottom of page